St Georgs Scoutgillen
i SverigeVilka är vi ?
Vad gör man som gillescout?
S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
Mål, Löfte och Motto
Var finns det scoutgillen?
Hur blir jag medlem? Gillekalender
Aktiviteter

Länkar till lokala Gillen

Tidningen Gillescouten
Bilaga till Nr 2 2007
Tidigare nummer

Tillbaks till startsidan
Kontakta webmaster


Besök även hemsidorna för Gillescouterna
i våra nordiska grannländer och vår internationella organisation:

Norge
Danmark
Island
ISGF


Svensk Scoutings sida


Information om cookies på gillescoutsidorna.

Senast uppdaterad: 2007-04-23S:t Georgs Scoutgillen i Sverige


Gillescoutrörelsen bildades i Danmark 1933.
Under 2:a världskriget kom danska flyktingar till Sverige och de bildade en lokal avdelning av S:t Georgs Gilderne i Danmark.

År 1949 bildades Sveriges första "egna" gille - S:t Eriks Gille i Stockholm. Sedan dess har gilleverksamheten utvecklats och S:t Georgs Scoutgillen i Sverige bildats.
Både S:t Eriks Gille och S:t Georgs Scoutgillen i Sverige har således redan firat sina 50 års-jubileer.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige är anslutet till International Scout and Guide Fellowship (ISGF), som är paraplyorganisationen för scoutgillen över hela världen.
Vi ingår också i ISGF Nordic Baltic Subregion (NBS), i vars regi vi har regelbundna gilleträffar.
Den första nordiska träffen hölls 1952 i Sverige, den senaste i juni 2003 i Akureyri på Island.


Vi engagerar oss också i internationella biståndsprojekt.

Flera svenska gillen har vängillen i Lettland (och även i andra länder).

Genom Frimärksbanken hjälper vi också till att stödja scouternas ledarutveckling i olika utvecklingsländer.


Landsgillerådet:
Här finner du en förteckning över Landsgillerådets medlemmar: